Gratis kennismaken
Kennismaken

Coronaupdate 14 december

Home»Berichten»Coronaupdate 14 december
22 januari 2021
Zwembad Aquamar helaas dicht! Helaas hebben wij, net als jullie, het bericht ontvangen dat naar aanleiding van de persconferentie het zwembad voorlopig voor alle activiteiten dicht moet. Dit zal voorlopig tot 19 januari zijn. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar.

Maatregelen

Gezien de huidige situatie rondom de uitbraak van het coronavirus zijn er enkele belangrijke facilitaire zaken waar je voorafgaand en tijdens je verblijf in zwembad Aquamar rekening mee moet houden. Zorg dat je voordat je naar het zwembad komt op de hoogte bent van de volgende voorschriften en regels:

Toegang en routing
1. Alle bezoekers betreden het zwembad via de ingang aan het Marktplein;
2. De ingang marktplein gaat 10 minuten voor aanvang zwemles/training open;
3. Met de Z&PCK ledenpas kan je de entreehal deur openen naar de kleedruimtes, er zal iemand van Z&PCK aanwezig zijn als toezicht bij de in- en uitgang;
4. Bezoekers die nog geen ledenpas hebben zullen deze bij het eerste bezoek in bruikleen ontvangen;
5. Wanneer er sprake is van wachtende in de entree hal, dienen de volgende bezoekers buiten te wachten;
6. Bezoekers kunnen via de aangegeven pijlen naar de kleedruimtes;
7. Omkleden kan in de groepskleedruimtes maximaal 5 personen of 5 ouders met kind en in wisselcabines maximaal 1 persoon of 1 ouder met kind;
8. Het is ouders niet toegestaan zich onnodig op te houden in de gangen of kleedruimtes;
9. Kleding en andere persoonlijke bezittingen moeten worden meegenomen naar de zwemzaal of in het geval van zwemles worden meegenomen door de ouder/verzorger;
10. Na afloop van het zwemmen verlaten alle bezoekers de accommodatie (zo spoedig mogelijk) via de nooduitgang Piet-Heinlaan aan de zijkant van het gebouw.
11. Houd rekening met tegemoet komend verkeer rond de trap en nooduitgang Piet-Heinlaan. Rode cirkel in plattegrond.

Maatregelen hygiëne en veiligheid
1. In de accommodatie wordt duidelijk verwezen naar de voorschriften wat betreft hygiëne en veiligheid ((o.a. middels Narrowcasting, LED-schermen en affiches);
2. De clubkantine is gesloten;
3. Om lange wachttijden in de kleedruimtes te voorkomen dienen bezoekers thuis hun zwemkleding aan te trekken onder hun gewone kleding;
4. Alle douches zijn gesloten. Er dient thuis gedoucht te worden;
5. Het gebruik van toiletruimtes wordt tot een minimum beperkt. Bezoekers worden verzocht alleen bij hoge nood gebruik te maken van het toilet;
6. De eerste etage van de accommodatie (gang en tribune) is niet toegankelijk;
7. In aanvulling op het bestaande schoonmaakplan worden er extra maatregelen genomen wat betreft de hygiëne in de accommodatie (o.a. het regelmatiger reinigen van handcontactpunten, kleedruimtes en toiletten);
8. Er worden aanpassingen gedaan in de water- en luchtbehandeling in de accommodatie.

Algemene hygiënevoorschriften voor bezoekers
1. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
2. Blijf thuis als bij jou of iemand in jouw huishouden het coronavirus is vastgesteld (met een laboratoriumtest). Volg hierin het advies m.b.t. thuisisolatie van het RIVM;
3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens je bezoek klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (voor personen uit hetzelfde huishouden en voor kinderen t/m 17 jaar onderling geldt geen afstandsbeperking);
5. Vermijd fysiek contact en was regelmatig je handen met water en zeep;
6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
7. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is in de accommodatie niet toegestaan;
8. Vermijd drukte en kom waar mogelijk alleen of met een zo klein mogelijk aantal personen naar de accommodatie;
9. Volg de aangegeven instructie in de accommodatie en de aanwijzingen van medewerkers altijd op;
10. Medewerkers kunnen bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;
11. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk en beperk het gebruik van niet noodzakelijke ruimtes in de accommodatie.

Aanvullende maatregelen jeugdleden incl. diplomazwemmen (t/m 17 jaar)
1. De competitie is gestopt. Er worden geen wedstrijden gespeeld tot nader bericht;
2. Alle trainingen van jeugdleden afdeling diplomazwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen gaan door op reguliere tijden en onder bovenstaande genoemde maatregelen;
3. Wanneer er alleen jeugdleden t/m 17 jaar in het water liggen, geldt er geen maximale groepsgrootte van 30 personen;
4. Wanneer er jeugdleden t/m 17 jaar én senioren van 18 jaar of ouder tegelijk in het water liggen, geldt er wel een maximale groepsgrootte van 30 personen exclusief trainers/scheidsrechters/officials;
5. Alle trainingstijden voor de jeugd en diplomazwemmen blijven op de reguliere tijden plaats vinden met uitzondering van de AJ jeugd(allen <18 jaar). Deze verschuiven tijdelijk van dinsdagavond naar maandagavond;
6. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor kinderen vanaf 13 jaar of ouder in de droge gedeeltes van de accommodatie (centrale hal, gangen en kleedruimtes);
7. Materiaalgebruik zoals ballen, drijvers etc. is toegestaan;
8. Het is toegestaan om in clubverband onderlinge wedstrijden te spelen;
9. Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid. Ook hier geldt de afstand van 1,5 meter en maximale aantal personen per kleedruimte. Advies is om gebruik te maken van de individuele kleedhokjes.

Aanvullende maatregelen senioren (18 jaar of ouder)
1. De competitie is gestopt. Er worden geen wedstrijden gespeeld tot nader bericht;
2. Er zijn aangepaste trainingstijden voor de senioren volgens onderstaand schema;
3. Er geldt ten alle tijden een maximale groepsgrootte van 30 personen exclusief toezichthouders;
4. Senioren dienen zich aan te melden voor een training bij het aanspreekpunt zodat er zicht is op de maximale groepsgrootte;
5. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht in de droge gedeeltes van de accommodatie (centrale hal, gangen en kleedruimtes);
6. Materiaalgebruik zoals ballen, drijvers, zwemplankjes en andere trainingsmaterialen zijn toegestaan;
7. Er geldt een maximale groepsomvang van 4 personen. Deze personen moeten onderling ook altijd 1,5 meter afstand houden. Deze 4 personen vormen een zogeheten ‘ bubbel’ en dienen deze ‘bubbel’ de gehele activiteit niet te doorbreken en mogen niet mengen met andere ‘bubbels’ tijdens een en dezelfde training. Voor een volgende training geldt dat er weer andere ‘bubbels’ van maximaal 4 personen gevormd mogen worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand;
8. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen. Er mag wel instructie worden gegeven aan één ‘bubbel’ van maximaal 4 personen;

Maandag 20.30-21.30 Dames selectie
(alleen 18 jaar of ouder) Aanspreekpunt/toezichthouder: Wim Schaap
Donderdag 19.30-20.30 Trimzwemmen
(alleen 18 jaar of ouder) Aanspreekpunt/toezichthouder: Atie Groen
Donderdag 20.30-21.30 Heren selectie Aanspreekpunt/toezichthouder: Michèl van der Zeeuw

9. Onderstaande trainingstijden gelden voor een onbepaalde periode tot nader bericht volgt.

Terug naar overzicht