Diverse vacatures

6 juni 2022

Het bestuur heeft op dit moment drie vacatures:

Vacature Voorzitter

 • Vertegenwoordigt de vereniging – samen met de secretaris – in geschrifte naar buiten.
 • Leidt alle dagelijkse en algemene besprekingen en neemt de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming (bestuurs- en algemene ledenvergaderingen).
 • Heeft correctie bevoegdheden in zaken die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • Toetst – samen met alle bestuursleden – beslissingen aan reglementen, statuten en beleid.
 • Is overall aan sturend en coördinerend gericht naar externe partijen (m.n. Aquamar / Gemeente Katwijk etc.).

Is de functie van voorzitter iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

 

Vacature Technische zaken

 • Is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle technische zaken betreft waterpolo en synchroonzwemmen.
 • Ziet toe op het opstellen van een technisch beleidsplan, zowel voor de topsport als voor de breedtesport.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beleid.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
 • Draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.

Is de functie van technische zaken iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

 

Vacature marketing & communicatie

 • Is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle communicatie betreft binnen de club via de website en social media
 • Onderhoudt het contact met de websitebeheerder
 • Onderhoudt het contact met de sponsoren

Is de functie van marketing & communicatie iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl