Gedragsregels

Op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan

Als vereniging voor jonge, oudere, recreatieve en prestatiegerichte sporters willen we op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Zoals overal, zijn er ook in onze club normen en waarden, waar we ons aan willen houden en ook elkaar op moeten kunnen aanspreken.

Algemene regels

 1. Respecteer de regels van je sport.
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 4. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij sport.
 5. Samen staan voor een faire sport.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als je meent dat zij onjuiste beslissingen nemen, bespreek dat dan later en niet tijdens de wedstrijd.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal en/of agressieve gebaren en woorden.
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld je trainer, teamgenoten of je ouders.
 11. Respecteer het werk van al die mensen, die er voor zorgen dat er in je sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit, om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resoltaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of heeft verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik activiteiten door de jeugd tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten / de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Z&PCK het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Z&PC Katwijk
Vertrouwenscontactpersoon bij Z&PCK is Mw. Sabine Spaargaren.
U kunt met haar in contact komen via secretariaat@zpckatwijk.nl

KNZB
In contact komen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNZB kan via
vcp@zwembond.nl of telefoonnummer 030 751 3228

Gedragscode Zwembranche

De gedragscode is bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van kaderleden en zweminstructeurs ten opzichte van de kinderen en de ouders.

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan dient u dit eerst te bespreken met een van de aanwezige bestuurs- of commissieleden. Als u desondanks nog een klacht heeft dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Veiligheid & Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor het functioneren van een trainer, coach of begeleider in de omgang met jonge kinderen.
Het bestuur heeft als regel gesteld dat bij geringe twijfel om een VOG gevraagd zal worden.
Mocht een trainer, coach of begeleider zelf een VOG willen aanvragen dan kan dat. Bij de club bestaat sinds juni 2016 de mogelijkheid om een Gratis VOG aan te vragen. Stuur hiervoor een verzoek naar secretariaat@zpckatwijk.nl met daarin je voorletters en achternaam, geboortedatum en e-mail adres. Als de aanvraag door de club afgerond is ontvang je een e-mail met daarin de vervolgstappen om de VOG te verkrijgen.