Gratis kennismaken
Kennismaken

Bestuur

Home » Vereniging » Bestuur

Een combinatie van competitie, prestatie en gezelligheid

Maak kennis met het bestuur van Z&PC Katwijk.
Als u vragen heeft aarzel dan niet om contact met één onze bestuursleden op te nemen.

Vacature Voorzitter

 • Vertegenwoordigt de vereniging – samen met de secretaris – in geschrifte naar buiten.
 • Leidt alle dagelijkse en algemene besprekingen en neemt de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming (bestuurs- en algemene ledenvergaderingen).
 • Heeft correctie bevoegdheden in zaken die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • Toetst – samen met alle bestuursleden – beslissingen aan reglementen, statuten en beleid.
 • Is overall aan sturend en coördinerend gericht naar externe partijen (m.n. Aquamar / Gemeente Katwijk etc.).

Is de functie van voorzitter iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

Vacature Technische zaken

 • Is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle technische zaken betreft waterpolo en synchroonzwemmen.
 • Ziet toe op het opstellen van een technisch beleidsplan, zowel voor de topsport als voor de breedtesport.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beleid.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
 • Draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.

Is de functie van technische zaken iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

Vacature marketing & communicatie

 • Is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle communicatie betreft binnen de club via de website en social media
 • Onderhoudt het contact met de websitebeheerder
 • Onderhoudt het contact met de sponsoren

Is de functie van marketing & communicatie iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Age Seinstra

Stuur een email

Secretaris

Rogier de Vries

Stuur een email

Financiële Zaken (penningmeester)

Stephan Delft, van

Stuur een email

Financieel

Financiële Zaken (facturatie)

Pieta Seinstra

facturen@zpckatwijk.nl

Overig

Technische Zaken

Rob Duijn, van

technischezaken@zpckatwijk.nl

Commerciële Zaken en Sponsoring

Anouk Aanhane

sponsors@zpckatwijk.nl