Lid afmelden

Je lidmaatschap opzeggen bij Z&PC Katwijk. Weet je het zeker?

Lid afmelden2021-06-01T10:21:06+00:00

Wil je je lidmaatschap opzeggen?

Leden kunnen 2 keer per jaar opzeggen, 1 maand voor 1 januari en 1 maand voor 1 juli. Opzeggingen die later dan de genoemde data worden ingeleverd worden met de volgende termijn meegenomen. Voorbeeld: een opzegging op 20 maart wordt verleend op 1 juli.

Opzeggen

Opzeggen kan per e-mail of via onderstaand formulier. De mail moet je sturen naar secretariaat@zpckatwijk.nl. Opzeggingen gericht aan andere personen dan vernoemd worden NIET in behandeling genomen.

Opzegformulier