Vacatures bestuur

31 oktober 2022

Het bestuur van Z&PC Katwijk is op zoek naar versterkingen. Na jarenlange inzet hebben een aantal bestuursleden afgelopen jaar besloten om hun taken neer te leggen, hiervoor zoeken wij nog vervangers.

Binnen het bestuur heeft ieder lid zijn eigen specialisatie, op basis van het beleid voor de langere termijn worden besluiten genomen en indien nodig gezamenlijk uitgevoerd. Op deze manier houden we de lijnen binnen de vereniging kort en zorgen we er samen voor dat onze mooie vereniging blijft draaien.

Vind je het leuk om in een klein team mee te denken over de gang van zaken binnen de vereniging en lijkt het je leuk om hier verantwoordelijkheid in te nemen? Laar het ons dan zo snel mogelijk weten via secretatiaat@zpckatwijk.nl

Heb je vragen of zie je een andere rol voor jezelf? Hier staan we natuurlijk voor open, je kunt dit altijd bespreken met een van de bestuursleden.

Rogier de Vries, Stephan van Delft, Arno de Wit en Leon Kuijt

 

Vacature Voorzitter

 • Vertegenwoordigt de vereniging – samen met de secretaris – in geschrifte naar buiten.
 • Leidt bestuurs- en algemene ledenvergadering en neemt de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming.
 • Heeft correctie bevoegdheden in zaken die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • Toetst – samen met alle bestuursleden – beslissingen aan reglementen, statuten en beleid.
 • Is overall aan sturend en coördinerend gericht naar externe partijen (m.n. Aquamar/ Gemeente Katwijk etc.).

Is de functie van voorzitter iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

Vacature Technische zaken

 • Is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle technische zaken betreft waterpolo, synchroon- en diplomazwemmen (sterrenplan).
 • Ziet toe op het opstellen en uitvoeren van een technisch beleidsplan.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan

Is de functie van technische zaken iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl

Vacature Algemeen bestuurslid

 • Is onderdeel van het bestuur en neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Ziet toe op het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan.
 • Neemt in overleg met de overige bestuursleden taken op zich

Is de functie van algemeen bestuurslid iets voor jou? Neem contact op met het bestuur via secretariaat@zpckatwijk.nl